Babyuk, V.
1972
1.c5-e7!! a7:a3
[ 1...f6:d8 2.b4-a3 a7:c5 3.a3:g3 ]
2.e7:c1 2-0

created with Aurora Borealis 3.0