1.g1-f2! e3xg1 2.e1-f2 g1xf6 3.g3-f4 g5xe3 4.c3-d4 f6xc3 5.b2xd2 2-0

created with Aurora Borealis 3.6