Chertok, Yuriy

1.h4-g5!
[ 1.b2-c3 f6xf2 2.c3xc7 f2-e1 3.d2-e3 g7-f6 4.c7-b8 ( 4.c7-d8 e1-c3 5.d8xg5 c3-e5 6.f4xd6 h6xd2 ) 4...f6-g5 5.h4xf6 e1-h4 ]
1...f6xf2
[ 1...f6xh4 2.h2-g3 h4xf6 ]
2.h2-g3 f2xf6 3.f4-e5 f6xd4 4.b2-c3 d4xb2 5.a1xc7 g7-f6 6.c7-b8 f8-e7 7.b8-f4 f6-g5 8.f4-c7 g5-h4 9.c7-b8 h6-g5 10.b8-h2 e7-f6 11.d2-e3 2-0

created with Aurora Borealis 3.6