Savenok, A.

1.a5-b6!
[ 1.f4-g5? h6xf4 2.g3xc7 ( 2.e3xg5 a7-b6 3.a5xe5 f6xb2 ) 2...d8xb6 3.a5xc7 e7-d6 x ]
1...a7xc5 2.f4-g5 h6xf4 3.e3xg5 g7-h6
[ 3...d6-e5! 4.c1-b2 ( 4.g5-h6 c5-d4 5.h6xf4 d4xb2 ) 4...a3xe3 5.g3-f4 e5xg3 6.h4xb6 f6xh4 7.b6-a7 g7-f6 8.c3-d4 f6-e5 9.d4xf6 e7xg5 x ]
4.c3-b4 h6xf4 5.g3xc7 d8xb6 6.b4xf8 2-0

created with Aurora Borealis 3.6