Petrauskas, S.





1.d6-e7 d8xf6 2.d2-e3 f4xd2 3.b4-a5 h2xf4 4.a5xc7 b8xd6 5.b2-c3 d2xb4 6.a3xe3 h8-g7 7.g1-h2 g7-f6 8.e3-f4 e5xg3 9.h2xf4 2-0

created with Aurora Borealis 3.6